Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί Εταιρείας

Περίοδος Αναφοράς01/01/2022 – 31/12/2022

Ημερομηνία Υποβολής
Λήψη Οικονομικών Καταστάσεων
10/02/2024
10/02/2024

Περίοδος Αναφοράς01/01/2021 – 31/12/2021

Ημερομηνία Υποβολής
Λήψη Οικονομικών Καταστάσεων
10/02/2024
10/02/2024

Περίοδος Αναφοράς01/01/2020 – 31/12/2020

Ημερομηνία Υποβολής
Λήψη Οικονομικών Καταστάσεων
10/02/2024
10/02/2024

Περίοδος Αναφοράς01/01/2019 – 31/12/2019

Ημερομηνία Υποβολής
Λήψη Οικονομικών Καταστάσεων
10/02/2024
10/02/2024
 
Scroll to Top